top of page
Search

Amikacin u prevenciji pneumonija u bolesnika na mehaničkoj ventilacijiKrajem studenog ove godine u uglednom časopisu New England Journal of Medicine objavljeni su rezultati multicentrične, dvostruko slijepe, kontrolirane studije u kojoj se pokušalo utvrditi ima li preventivna primjena inhalacijskih antibiotika učinak u smanjenju učestalosti pneumonije u bolesnika koji su na mehaničkoj ventilaciji (VAP, od engl. Ventilator -Associated Pneumonia).

Dosadašnje studije ocjenjivale su preventivnu primjenu kolistina, ceftazidima i gentamicina kroz 7-15 dana čak i nakon ekstubacije s ciljem da inhalacijski antibiotik smanji bakterijsku kolonizaciju traheobronhalnog stabla i tako smanji rizik od naknadnog razvoja pneumonije povezane s mehaničkom ventilacijom. No radilo se o manjim studijama koje su većinom bile provođene u jednom centru. Izuzetak je velika multicentrična studija u kojoj se primjenjivao dodatno inhalacijski amikacin u bolesnika s već utvrđenom pneumonijom povezanom s mehaničkom ventilacijom kroz 10 dana, ali studija nije dokazala poboljšanje u preživljenju.

U sada objavljenu studiju su bili uključeni bolesnici koji su boravili u Jedinici za intenzivno liječenje i koji su najmanje kroz 72 sata prije uključenja bili na mehaničkoj ventilaciji. Randomizirani su u skupinu koja je primala inhalacijski amikacin u dozi od 20 mg na kg idealne tjelesne mase jednom na dan kroz 3 dana i u skupinu na placebu. Primarni ishod je bio prva epizoda pneumonije udružene s mehaničkom ventilacijom u razdoblju praćenja od 28 dana. Cilj studije je bio dokazati da nakon 3 dana invazivne mehaničke ventilacije, primjena inhalacijskog amikacina kroz 3 sljedeća dana smanjuje učestalost naknadnih pneumonija povezanih s mehaničkom ventilacijom. Također se ocjenjivala i sigurnost primjene amikacina.

Ukupno je bilo randomizirano 850 bolesnika, a 847 je uključeno u analizu (417 iz skupine na amikacinu, 430 iz skupine na placebu). Inhalacijsku terapiju amikacinom je kroz 3 dana primilo 81 % bolesnika, a 83% je primilo inhalacije placeba. Prosječna doza amikacina bila je 1625 250 mg, a primijenjena je preko nebulizatora kroz prosječno 4712 minuta. U placebo skupini primijenjena je fiziološka otopina.

Na kraju razdoblja praćenja kroz 28 dana, u 62 (15 %) bolesnika iz skupine na amikacinu došlo je do razvoja pneumonije, a u skupini na placebu u 95 (22 %) bolesnika (CI 95 %, 0,6-2,5; P=0,004). Prva epizoda je nakon randomizacije uslijedila nakon prosječno 10 dana u skupini na amikacinu i nakon 9 dana u skupini na placebu. Od 185 bolesnika s traheobronhalnom bakterijskom kolonizacijom pri randomizaciji, prva epizoda pneumonije povezane s mehaničkom ventilacijom pojavila se u 16 bolesnika (20%) na amikacinu i u 29 bolesnika (27%) na placebu.

Ozbiljne nuspojave zabilježene su u 1.7% bolesnika na amikacinu i 0.9% bolesnika na placebu. U 4 % bolesnika koji u trenutku randomizacije nisu imali akutnu ozljedu funkcije bubrega, došlo je do razvoja oštećenja bubrega u praćenom razdoblju od 28 dana.

Zaključno, studija je pokazala da među bolesnicima koji su kroz najmanje 3 dana bili na mehaničkoj ventilaciji, 3-dnevna inhalacijska primjena amikacina dovodi do smanjenja učestalosti pneumonije povezane s mehaničkom ventilacijom.


U sljedećem broju Pharmaca pročitajte osvrt uredništva Pharmaca na ovu kliničku studiju te procjenu potencijalnih kliničkih posljedica profilaktičke primjene antibiotika u ovoj indikaciji.


Literatura:

  1. Ehrmann S, Barbier F, Demiselle J, Quenot JP. For the REVA and CRICS-TRIGGRSEP F-CRIN Research Networks. Inhaled Amikacin to Preent Ventilator-Associated Pneumonia. N Engl J Med. 2023; 389: 2052-2062. DOI: 10.1056/NEJMoa2310307

  2. Rouby JJ, Poète P, Martin de Lassale E, i sur. Prevention of gram negative nosocomial bronchopneumonia by intratracheal colistin in critically ill patients: histologic and bacteriologic study. Intensive Care Med 1994;20:187-192.

  3. Claridge JA, Edwards NM, Swanson J, i sur. Aerosolized ceftazidime prophylaxis against ventilator-associated pneumonia in high-risk trauma patients: results of a double-blind randomized study. Surg Infect (Larchmt) 2007;8:83-90.

  4. Niederman MS, Alder J, Bassetti M, i sur. Inhaled amikacin adjunctive to intravenous standard-of-care antibiotics in mechanically ventilated patients with Gram-negative pneumonia (INHALE): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3, superiority trial. Lancet Infect Dis 2020;20:330-340.

41 views0 comments

Commentaires


bottom of page