top of page
Search

JASNIJA KORIST BEMPEDOIČNE KISELINE U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH DOGAĐAJA


U Uvodniku ožujskog broja časopisa New England Journal of Medicine (NEJM) jasno se navodi da bi uvjerljivi rezultati randomizirane placebom kontrolirane studije CLEAR (Cholesterol Lowering via Bempedoic Acid, and ACL-Inhibiting Regimen) Outcomes mogli i trebali povećati primjenu bempedoične kiseline u bolesnika s utvrđenom aterosklerozom koji imaju visok kardiovaskularni (KV) rizik, a ne mogu ili ne žele uzimati statine zbog nuspojava. Ova je klinička studija uključila(kompozitni primarni ishod: smrt od KV uzroka, ne-fatalni infarkt miokarda, ne-fatalni moždani udar, koronarna revaskularizacija) u bolesnika na bempedoičnoj kiselini 180 mg (n=6992) za 13% u odnosu na bolesnike na placebu (n=6978). Primarni ishod je bio zabilježen u 11.7% bolesnika na bempedoičnoj kiselini u odnosu na 13.3% bolesnika na placebu; apsolutna redukcija rizika bila je 1.6% (omjer rizika 0.87; 95% interval pouzdanosti, 0.79 to 0.96; P=0.004). Ispitanici su praćeni tijekom 6 mjeseci. Bempedoična kiselina nije imala značajan učinak na smrtnost od KV uzroka ili smrtnost od bilo kojeg uzroka.

Pritom urednik naglašava da se ne može reći da je bempedoična kiselina alternativa statinima. Naime za statine postoje vrlo kvalitetni dokazi o koristi i kliničari bi trebali i dalje nastojati ih propisivati u maksimalno podnošljivim dozama za odgovarajuće bolesnike. Iako bempedoična kiselina također snizuje razinu LDL kolesterola u bolesnika koji uzimaju statine, klinička korist istodobne primjene nije poznata/potvrđena. Urednik također ističe da bi se dva zapažanja iz CLEAR Outcomes studije trebala dalje istraživati- sugestija da bempedoična kiselina ima veći učinak u primarnoj prevenciji kao i podatak da se nije uočio nikakv učinak lijeka na mortalitet. Je li to iz razloga učinkovite konkomitantne terapije, kratkog razdoblja praćenja ili stvarnog izostanka učinka lijeka na smrtnost? Ovim izvještajem, bempedoična kiselina stavlja se na popis alternativa statinima za primarnu i sekundarnu prevenciju u bolesnika s visokim KV rizikom. Studija je donijela brojne podatke i jasnije predočila učinkovitost i sigurnost samog lijeka.

Lijek je odobren u Europskoj uniji pod nazivom Nilemdo i predviđen je za samostalnu primjenu kao i za primjenu sa statinima i drugim lijekovima koji se primjenjuju za snižavanje masnoća. Nije na listama lijekova HZZO-a.


Više o ovoj temi pročitajte u sljedećem broju Pharmaca.

Literatura:

1. Goldberg AC, Leiter LA, Stroes ESG, et al. Effect of Bempedoic Acid vs Placebo Added to Maximally Tolerated Statins on Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients at High Risk for Cardiovascular Disease: The CLEAR Wisdom Randomized Clinical Trial. JAMA.

2019;322(18):1780–1788. doi:10.1001/jama.2019.16585

2. Nissen SE, Lincoff AM, Brennan D, et al. Bempedoic acid and cardiovascular outcomes in statin-intolerant patients. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2215024

79 views0 comments

Comments


bottom of page