top of page
Search

Novi biološki lijekovi za liječenje ulceroznog kolitisaPojava infliksimaba 1998. godine označava početak ere bioloških lijekova u liječenju upalnih bolesti crijeva. Najpropisivaniji lijekovi su i danas inhibitori faktora tumorske nekroze (TNF, od engl. Tumor necrosis factor), infliksimab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol, a dostupne su i druge skupine lijekova poput blokatora IL-12 i 23 (ustekinumab), blokatora integrina (vedolizumab), inhibitori Janus kinaze (JAK) (tofacitinib) te modulatori sfingozin-1-fosfat (S1P) receptora (ozanimod) . U nastavku prikazujemo 2 novoodobrena lijeka za liječenje ulceroznog kolitisa (UK).

Mirikizumab

Mirikizumab (Omvoh®, Lilly) monoklonsko je protutijelo usmjereno na interleukin 23. Za razliku od ustekinumaba, selektivnim blokiranjem IL-23 ne inhibira se potencijalni protuupalni učinak IL-12.

Učinkovitost mirikizumaba dokazana je u dvije randomizirane, dvostruko slijepe, placebom kontrolirane studije (LUCENT-1 i LUCENT-2) na bolesnicima s umjerenim do teškim UK. U indukcijskoj studiji (LUCENT-1) primjenjen je mirikizumab 300 mg intravenski svaka 4 tjedna tijekom 12 tjedana dok je u studiji održavanja (LUCENT-2) doza bila 200 mg supkutano svaka 4 tjedna tijekom 40 tjedana. U obje studije pokazana je statistički značajno veća stopa kliničke remisije u odnosu na placebo (24.2% vs. 13.3%, P <0.001 u 12.tjednu te 49.9% vs. 25.1%, P <0.001 u 40.tjednu), a u obje studije postignute su i statistički značajno veće stope endoskopske i histološke remisije. Bitno je za istaknuti da je učinak lijeka dokazan i u skupini bolesnika s gubitkom ili izostankom odgovora na TNF inhibitore.

Najčešće prijavljene nuspojave bile su nazofaringitis i artralgije, a ozbiljne nuspojave nisu bile učestalije u odnosu na placebo.

Očekuje se da će uskoro primjena mirikizumaba bidi dostupna i u Hrvatskoj za liječenje UK, a trenutno je u tijeku faza 3 kliničke studije o procjeni učinkovitosti mirikizumaba u liječenju Crohnove bolesti.

Upadacitinib

Upadacitinib (Rinvoq®, AbbVie) je selektivni JAK-1 inhibitor koji je od kraja 2023. dostupan na tržištu u Hrvatskoj za liječenje umjerenog do teškog oblika UK. Prednost ove skupine lijekova je njihova peroralna primjena. Nadalje, karakterizira ga i brz klinički učinak, što uključuje i bolesnike s reumatološkim ekstraintestinalnim manifestacijama.

Upadacitinib se u dozi od 45mg jednom na dan pokazao značajno učinkovitijom indukcijskom tearpijom od placeba u postizanju kliničkog odgovora i remisije (72.6 vs 27.3%; 26.1 vs 4.8%, P <0.001), kao i endoskopskog odgovora i remisije (36.3 vs 7.4%; 13.7 vs 1.3%, P <0.001) u 8. tjednu terapije. U studijama održavanja, upadacitinib se u dozi od 30 mg te od 15 mg jednom na dan pokazao učinkovitijim od placeba u postizanju kliničke remisije u 52. tjednu (52% vs 42% vs 12%, P < 0.001), a učinkovitiji od bio je i u postizanju svih sekundarnih ciljeva studije (endoskopski odgovor, endoskopska remisija, klinička remisija bez upotrebe kortikosteroida, histološko poboljšanje i mukozno cijeljenje). Kao i mirikizumab, upadacitinib se pokazao učinkovitim i u skupini bolesnika s gubitkom ili izostankom odgovora na TNF inhibitore.

U odnosu na placebo, primijećene su veće stope herpes zostera, porasta jetrenih enzima, neutropenije te kreatin fosfokinaze. Opažena je i nešto veća učestalost ozbiljnih kardiovaskularnih nuspojava (Major Cardiac Adverse Events – MACE), venske tromboembolije, teških infekcija te zloćudnih novotvorina u populaciji ljudi starijih od 65 godina stoga lijek treba primijeniti s oprezom u rizičnoj populaciji. Lijek je kontraindiciran u trudnoći i dojenju.

Zaključak

Pojava novih lijekova predstavlja novu nadu za bolesnike s trenutno iscrpljenim mogućnostima liječenja upalnih bolesti crijeva te alternativu kirurškom liječenju.


Filip Babić, dr. med.


Izvori:

1. D’Haens G, Dubinsky M, Kobayashi T, et al. ; LUCENT Study Group. Mirikizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med. 2023;388(26):2444–2455.

2. Vermeire S, Danese S, Zhou W, Ilo D, Klaff J, Levy G, et al. Efficacy and safety of upadacitinib maintenance therapy for moderately to severely active ulcerative colitis in patients responding to 8-week induction therapy (U-ACHIEVE Maintenance): overall results from the randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 maintenance study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023 Nov;8(11):976-989.

3. Cohen RD. Management of moderate to severe ulcerative colitis in adults. UpToDate.


23 views0 comments

Comments


bottom of page