top of page
Search

Osimertinib za bolesnike s reseciranim EGFR-pozitivnim rakom pluća nemalih stanicaRak pluća nemalih stanica čini 85-90% svih tipova raka pluća, preostalih 10-15% čini rak pluća malih stanica. Pušenje je glavni uzrok ovog tipa raka pluća, u Europi je ono odgovorno za 90 % slučajeva raka pluća u muškaraca i 80 % slučajeva kod žena.

Poboljšanjem razumijevanja biologije i genetskih osobina raka nemalih stanica, danas se liječenje određuje prema posebnim karakteristikama tumora. Tako razlikujemo bolesnike koji imaju tumore bez ili sa određenim mutacijama (genetskim abnormalnostima), što dalje usmjerava njihovo liječenje. Naime, postoje lijekovi koji su usmjereni na ove abnormalnosti te se takvo liječenje naziva ciljanim liječenjem. Ako se genetske abnormalnosti ne nađu, liječenje je drugačije usmjereno jer nema specifičnog cilja.

Rak pluća nemalih stanica koji nosi mutaciju gena za receptor faktora epidermalnog rasta (EGFR) se nalazi u 10-15% slučajeva, a liječi se lijekovima koji se nazivaju inhibitorima EGFR tirozin kinaze. Na listi lijekova HZZO-a dostupno je više inhibitora EGFR tirozin kinaze za liječenje raka pluća nemalih stanica: erlotinib, gefitinib, afatinib te osimertinib.

Osimertinib je prvi je od navedene skupine lijekova koji je istraživan kao adjuvantno liječenje (liječenje koje se nastavlja na primarno) u bolesnika s rakom pluća nemalih stanica s EGFR mutatcijom stadija IB do IIIA, nakon operacije. Naime, u razdoblju od 5 godina povrat bolesti javlja se u oko 45% do 76% bolesnika s ovim stadijem bolesti nakon operacije i adjuvantne kemoterapije. Nedavno su objavljeni rezultati studije ADAURA koja je primarno istraživala poboljšava li terapija osimertinibom nakon operacije i odstranjenja tumora vrijeme do ponovne pojave bolesti (vrijeme bez bolesti), a pratio se i utjecaj na preživljenje bolesnika.

Američka uprava za lijekove je na temelju preliminarnih rezultata o utjecaju na vrijeme bez bolesti odobrila ovu indikaciju za osimertinib 2020.godine a Europska agencija za lijekove 2021.godine za bolesnike kojima je tumor pozitivan na deleciju eksona 19 ili supstituciju eksona 21 (L858R) u receptoru epidermalnog faktora rasta, iako su tada podatci o utjecaju na preživljenje još bili nezreli.

Iako podatci o vremenu bez bolesti imaju važnost i upućuju na učinkovitost lijeka, podatci o utjecaju na preživljenje smatraju se najvažnijima. Nedavno su objavljeni konačni rezultati studije ADAURA prema kojima je nakon 5 godina praćenja bolesnika sa stadijem bolesti IB-IIIA umrlo 12% bolesnika koji su nakon operacije dobivali osimertinib te 22% bolesnika na placebu (ili, drugačije gledano: 88% i 78% bolesnika bilo je živo nakon 5 godina). To nosi apsolutnu redukciju rizika od smrti od 10%, dok se to u relativnim omjerima izražava kao 51% (omjer rizika 0.49, računa se kao 1-0.49=51%). U čitanju rezultata važno je razumjeti i apsolutnu i relativnu redukcija rizika da bismo dobili točnu percepciju učinka lijeka. Rezultati ove studije za osimertinib svakako su značajni i obećavajući i predstavljaju značajnu novost za liječnike i bolesnike.

Unatoč značajnim rezultatima u ukupnom broju uključenih bolesnika, dodatne analize i istraživanja trebaju dati odgovore na neka pitanja vezana uz karakteristike bolesnika (kao i njegove bolesti) u kojih se očekuje najveća korist, koja je optimalna duljina liječenja, koja je troškovna učinkovitost liječenja (cijena 28 dana terapije= 5.644,41 EUR), i druga. Dodatno, praćenje bolesnika bilo je relativno kratko za ovu indikaciju te će podatci dobiveni dužim praćenjem dati više podataka o dugoročnim ishodima bolesnika na osimertinibu, uključujući podatke o potencijalnom izlječenju. Radi se o lijeku koji nosi rizik za ozbiljne nuspojave koje su zabilježene u 23% bolesnika u ovoj studiji, a ozbiljne nuspojave osimertiniba uključuju teške kožne nuspojave, gatrointestinalne poremećaje, intersticijsku bolest pluća, poremećaje vida, oštećenje jetre, zatajenje srca i rizik za srčane aritmije (produljenje QT intervala).


Literatura:

1. Roy S. Herbst, Yi-Long Wu, Thomas John, i sur. Adjuvant Osimertinib for Resected EGFR-Mutated Stage IB-IIIA Non–Small-Cell Lung Cancer: Updated Results From the Phase III Randomized ADAURA Trial. J Clin Oncol 2023 41: 1830-40.

2. Tsuboi M, Herbst RS, John T, i sur. ADAURA Investigators. Overall Survival with Osimertinib in Resected EGFR-Mutated NSCLC. N Engl J Med. 2023 Jun 4. doi: 10.1056/NEJMoa2304594.

41 views0 comments

Comments


bottom of page