top of page
Search

Remdesivir: čeka li nas novo neugodno iznenađenje ili ne?

Updated: Nov 22, 2020

Svjedočimo grozničavoj potrazi za lijekom koji bi (konačno) pokazao da ima klinički značajne učinke na ishode bolesnika koji boluju od COVID-19. Nakon razočaravajućih znanstvenih spoznaja o neučinkovitosti mnogih terapija koje su primijenjivane s velikim entuzijazmom (prisjetimo se hidroksiklorokina s azitromicinom), sva je pažnja bila usmjerena randomiziranim kontroliranim kliničkim ispitivanjima sigurnosti i učinkovitosti remdesivira. Temelj optimizmu bili su preliminarni rezultati multicentričnog, randomiziranog, dvostruko slijepog, placebom kontroliranog istraživanja Beigel i sur. koji su sugerirali da rana primjena remdesivira ubrzava klinički oporavak i smanjuje smrtnost od COVID-19. No, nedavno objavljeni konačni rezultati ovog kliničkog ispitivanja pokazali su učinak na trajanje hospitalizacije (10 dana uz remdesivir i 15 dana bez remdesivira), no nisu potvrdili značajan učinak na smrtnost od COVID-19 nakon 29 dana (11.4% s remdesivirom i 15.2% bez remdesivira). Autori studije zaključuju da visok mortalitet bolesnika u ovoj kliničkoj studiji unatoč primjeni remdesivira upućuje na činjenicu da liječenje samo antivirusnim lijekom neće vjerojatno biti dovoljno za sve bolesnike. Stoga su u tijeku klinička ispitivanja s različitim imunomodulatornim lijekovima s nadom da će kombinacija terapijskih pristupa rezultirati u poboljšanju ishoda liječenja bolesnika s COVID-19.

Dodatno, nakon objave razočaravajućih rezultata interim analize kliničkog ispitivanja Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) s remdesivirom pod nazivom Solidarity te rezultata meta-analize svih dostupnih kliničkih studija s remdesivirom s preko 7000 uključenih bolesnika, SZO je obajvila da ne preporuča primjenu remdesivira za bilo koji oblik COVID-19, s obrazloženjem da nema jasnih dokaza da remdesivir smanjuje smrtnost i poboljšava ishode u COVID-19. No, izdana je preporuka za daljnje uključenje bolesnika u klinička ispitivanja s remdesivirom.

Iako istraživanja različitih terapijskih strategija za COVID-19 izazivaju veliki interes stručne i laičke javnosti, zapamtimo da pristup zdravstvenoj skrbi s dovoljno zdravstvenog osoblja i oksigenoterapiji kada je potrebna, reducira smrtnost više nego bilo koji lijek.  

Osvrt na najnovije podatke iz kliničkih ispitivanja remdesivira pročitajte u najnovijem izdanju Pharmaca 4/2020.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page