top of page

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Pharmaca je glasilo Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ). Kod ponude naših sadržaja putem mrežne stranice www.e-pharmaca.com obavezni smo djelovati u skladu sa zakonima i propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, posebno u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti osobnih podataka, zakonima o elektroničkim komunikacijama te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Europske unije.

Pharmaca se obavezuje da će prikupljeni osobni podatci koje nam dajete prilikom registracije ili prilikom plaćanja pretplate ili podaci koje ste nam dali prilikom posjete našoj mrežnoj stranici, biti korišteni u skladu s ovim dokumentom i da Vaše osobne podatke nećemo prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prosljeđivati trećim osobama osim isključivo u zakonski propisanim slučajevima.

Voditelj obrade podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka prikupljenih putem mrežne stranice www.e-pharmaca.com je uredništvo časopisa Pharmaca.

Kategorije osobnih podataka i svrha obrade podataka

Posjetitelj mrežne stranice

Tijekom svake posjete mrežnoj stranici www.e-pharmaca.com, automatski se pohranjuje datoteka dnevnika (npr. IP broj - broj koji identificira pojedino računalo ili drugi uređaj na web stranici, verzija pretraživača, vrijeme posjete). Te podatke obrađujemo u svrhu izrade statistike o posjetama našoj mrežnoj stranici.

Pharmaca tako prikupljene podatke ne obrađuje posebno i ne povezuje ih s drugim podacima.

Registrirano korisničko ime

Za dostup stručnom sadržaju samo za pretplatnike na stranici e-pharmaca.com morate izvesti registraciju prilikom koje morate odabrati korisničko ime i lozinku te upisati adresu svoje e-pošte. Ostali osobni podaci potrebni za registraciju su: ime i prezime.

Prilikom registracije možete se prijaviti na primanje obavijesti o novostima i ponudama.

Vaši podaci obrađuju se temeljem vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje obavijesti u bilo koje vrijeme možete prekinuti kontaktiranjem uredništva na e-mail adresu contactpharmaca@gmail.com.

Za potrebne kućne analitike koristimo Google Analytics. Podaci koje prosljeđujemo su anonimizirani tako da upravitelj analitičkim alatom ne može identificirati osobe na koje se proslijeđeni podaci odnose.

Pretplatničko korisničko ime

Pretplata na internetske usluge povezana je na registrirano korisničko ime. Tijekom sklapanja pretplatničkog odnosa morate proslijediti podatke koje trebamo za izvršavanje narudžbe.

Svi osobni podaci koje nam prosljeđujete, bit će obrađeni tajno i bit će korišteni u svrhe za koje su bili proslijeđeni. Ako nastane potreba za dodatnom obradom vaših podataka u druge svrhe, zamolit ćemo vas za vašu suglasnost.

Korisnici podataka

Svi podaci prikupljeni u skladu s gore navedenim pravnim temeljem bit će korišteni u skladu sa svrhom za koju su bili prikupljeni i neće biti proslijeđeni trećim osobama bez vaše privole.

U zakonskim okvirima vaši osobni podaci otkrivaju se sljedećim korisnicima podataka:

  • pružateljima poštanskih usluga, pružateljima usluga adresiranja i pakiranja časopisa (tiskarama),

  • pružateljima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme;

  • administratoru mrežne stranice.

Razdoblje pohrane
Vaše podatke pohranjujemo samo toliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su pojedini podaci bili prikupljeni i korišteni, a to su:

  • dnevnički zapisi mrežnog poslužitelja koji se pohranjuju za razdoblje od 12 mjeseci;

  • vaši kontaktni podaci koji se koriste u svrhu izravnog marketinga obrađuju se sve do vašeg opoziva

 

Način zaštite vaših podataka

Voditelj obrade prikupljene podatke štiti u skladu s postojećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka te u skladu sa svojim unutarnjim aktima. Osigurat će prikladnu organizacijsku i tehničku zaštitu. Voditelj obrade prikupljene podatke ne smije prosljeđivati ili otkrivati trećim osobama. Časopis Pharmaca provodi prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Nakon prestanka potrebe za obradom podataka, tj. nakon ispunjavanja svrhe za koju su ti podaci bili prikupljeni, podaci se uništavaju ili brišu.

Vaša prava

Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci, može zahtijevati da mu Pharmaca: - potvrdi obrađuju li se njegovi osobni podaci ili ne; - omogući pristup osobnim podacima (tj. uvid te njihov prijepis ili kopiranje); - pruži informacije u vezi s obradom tih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnika kojima su bili proslijeđeni ili kojima će se proslijediti osobni podaci, o predviđenom razdoblju pohrane podataka, o tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka, itd.); - omogući korigiranje netočnih osobnih podataka u vezi s njim i nadopunu nepotpunih osobnih podataka; - omogući pravo na brisanje osobnih podataka (tj. pravo na zaborav); - omogući pravo na ograničavanje obrade; - omogući pravo na prigovor obradi, ako je obrada podataka utemeljena na zakonitom interesu voditelja obrade, uključujući i kreiranje profila; - omogući pravo na prenosivost podataka i da mu se proslijede osobni podatci u opće korištenom i strojno čitljivom obliku; - omogući pravo na opoziv privole, kada se osobni podaci obrađuju temeljem suglasnosti (privole), pri čemu opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka, koja se izvodila do njezinog opoziva; - pruži dodatne informacije o pravima na pritužbu kod nadležnog nadzornog organa.

Isto tako, časopis Pharmaca će pojedincu, temeljem njegovog zahtjeva i u skladu s postojećim zakonodavstvom, pružiti i druge informacije u vezi s njegovim osobnim podacima koji se obrađuju.

Kontakt voditelja obrade podataka

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obradi podataka ili na vaše zahtjeve o ostvarivanju prava u vezi s vašim podacima, odgovorit će vam ovlaštena osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka u časopisu Pharmaca:

Adresa e-pošte: contactpharmaca@gmail.com; broj telefona: +385 (0)1 2388 284.

 

Završne odredbe
Pridržavamo prava da politiku privatnosti po potrebi prilagodimo stvarnim uvjetima i zakonodavstvu na području zaštite osobnih podataka. Iz istog razloga, molimo vas da prije svakog prosljeđivanja osobnih podataka provjerite aktualnu verziju, kako bi se upoznali s mogućim promjenama i nadopunama.

Kolačići (engl. Cookies)

Svi posjetitelji mrežnih stranica na svojim računalima, tabletima, mobilnim telefonima pohranjuju veliku količinu kolačića s različitih mrežnih stranica. Novost je da novim zakonodavstvom (ZEKom-1) dolazi do promjena s obzirom na izvješćivanje ili pristanak posjetitelja na korištenje njihovih podataka.

Što su kolačići?

To su male tekstualne datoteke koje većina mrežnih stranica pohranjuje u uređaje s kojima korisnici pristupaju internetu u svrhu prepoznavanja pojedinih uređaja, koje su korisnici koristili tijekom pristupanja. Njihova pohrana je pod potpunim nadzorom pretraživača kojeg ima korisnik koji pohranu kolačića po želji može ograničiti ili onemogućiti.

Zašto su potrebni kolačići?

Namijenjeni su za kvalitetnije pružanje mrežnih usluga korisniku. Interakcija između korisnika i mrežne stranice pomoću kolačića, brža je i jednostavnija. Pomoću kolačića mrežna stranica pamti preferirani sadržaj i iskustva korisnika što skraćuje vrijeme pretraživanja što je opet učinkovitije i ugodnije.

Osobni i vanjski kolačići

Osobni kolačići koji su nužno potrebni za djelovanje mrežne stranice, tijekom posjete već su učitani, svi drugi bit će učitani ako korisnik to dozvoli. Osobni kolačići omogućuju prijavu u korisnički profil, identifikaciju sesije korisnika i ispravan prikaz mrežne stranice.

Osobni kolačići nužno su potrebni kolačići za pružanje usluga koje su dostupne na toj mrežnoj stranici. Osobni kolačići učitavaju se tijekom posjete mrežnoj stranici.

Korištenje kolačića možete na svom mrežnom pretraživaću pratiti i kontrolirati.

 

Ako korištenje kolačića onemogućite na mrežnoj stranici ili kolačiće isključite u mrežnom pretraživaču, neke mogućnosti mrežne stranice mogu se onemogućiti.

 

Politika privatnosti HLZ-a

Pravilnik o korištenju osobnih podataka HLZ-a

bottom of page