top of page
Search

Ažurirane smjernice Europskog kardiološkog društva za liječenje akutnog i kroničnog zatajenja srca

Updated: Oct 31, 2023


U časopisu European Heart Journal je 25. kolovoza 2023. objavljen pregled ažuriranih preporuka Europskog kardiološkog društva za dijagnozu i liječenje akutnog i kroničnog srčanog zatajenja.

Ažuriranje smjernica bilo je potaknuto dostupnošću novih dokaza iz kliničkih ispitivanja i meta-analiza. Samo oni rezultati koji su vodili novim ili izmijenjenim preporukama stupnja dokaza I/IIa rezultirali su izmjenom/ažuriranjem dosadašnjih preporuka.

Kronično zatajenje srca

Prema Smjernicama iz 2021. godine kronično zatajenje srca se prema ejekcijskoj frakciji lijevog ventrikla (EFLV) klasificira u zatajenje srca s reduciranom (HFrEF, od engl. Heart failure with reduced EF ≤40%), blago reduciranom (HFmrEF, od engl. Heart failure with mildly reduced EF, 41-49%) ili očuvanom EFLV (HFpEF, od engl. Heart failure with preserved EF, ≥50%).

Preporuke za liječenje bolesnika s HFmrEF i HFpEF prikazane su na Slici 1 i Slici 2.

Slika1. Preporuka za liječenje bolesnika sa zatajenjem srca s blago reduciranom EFLV.

Legenda: ACEI- inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima; ARNI- inhibitori angiotenzina i neprilizina; ARB- blokatori angiotenzinskih receptora; MRA- antagonisti mineralokortikoidnih receptora


Slika 2. Preporuke za liječenje bolesnika sa zatajenjem srca s očuvanom EFLV.

Akutno zatajenje srca

Na temelju kliničkih studija COACH i STRONG-HF, preporučena je intenzivna strategija inicijacije i titracije terapije tijekom hospitalizacije zbog zatajenja srca te tijekom 6 tjedana nakon hospitalizacije.

Na temelju rezultata kliničkih studija DAPA-CKD i EMPA-KIDNEY su inhibitori kotransportera natrij glukoza 2 (dalje SGLT2 inhibitori) dapagliflozin ili empagliflozin preporučeni u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i kroničnom bubrežnom insuficijencijom u svrhu redukcije rizika za hospitalizaciju zbog zatajenja srca ili kardiovaskularnu smrt. Prema ažuriranim smjernicama se u istoj populaciji preporučuje i selektivni antagonist mineralokortikoidnih receptora finerenon (studije FIDELIO-DKD, FIGARO-DKD) u svrhu redukcije rizika za hospitalizaciju zbog srčanog zatajenja.

Na temelju rezultata studija IRONMAN, AFFIRM-AHF te PIVOTAL, preporučuje se parenteralna nadoknada željeza u bolesnika sa zatajenjem srca sa reduciranom i blago reduciranom EFLV u svrhu poboljšanja simptoma bolesti i povećanja kvalitete života te smanjenja rizika za hospitalizaciju zbog srčanog zatajenja (primjenom željezo karboksimaltoze ili željezo derisomaltoze).

Ključne točke

Sljedeće su ključne točke koje treba zapamtiti iz ažuriranja Smjernica Europskog kardiološkog društva iz 2021. godine za dijagnostiku i liječenje akutnog i kroničnog zatajenja srca:

1. Smjernice su ažurirane radi dostupnosti novih dokaza iz kliničkih ispitivanja i meta-analiza.

2. SGLT2 inhibitori (dapagliflozin ili empagliflozin) preporučeni su u bolesnika sa zatajenjem srca s blago reduciranom ejekcijskom frakcijom (HFmrEF) u svrhu smanjenja rizika za hospitalizaciju zbog zatajenja srca ili kardiovaskularnu smrt (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A).

3. SGLT2 inhibitori (dapagliflozin ili empagliflozin) preporučeni su u bolesnika sa zatajenjem srca s očuvanom ejekcijskom frakcijom (HFpEF) u svrhu smanjenja rizika za hospitalizaciju zbog zatajenja srca ili kardiovaskularnusmrt (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A).

4. Preporučuje se intenzivirana strategija inicijacije i brze titracije doze dokazano korisnih lijekova prije otpusta iz bolnice te tijekom učestalih kontrola unutar prvih 6 tjedana od hospitalizacije zbog zatajenja srca, u svrhu smanjenja rizika za rehospitalizaciju ili kardiovaskularnu smrt (Stupanj preporuke I, Razina dokaza B).

5. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i kroničnom bolešću bubrega, SGLT2 inhibitori (dapagliflozin ili empaglifozin) prepurčuju se u svrhu redukcije rizika za hospitalizaciju zbog zatajenja srca ili kardiovaskularnusmrt (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A).

6. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 i kroničnom bolešću bubrega, finerenon se preporučuje u svrhu redukcije rizika za hospitalizaciju zbog zatajenja srca (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A). Finerenon nije dostupan u Hrvatskoj.

7. Intravenska nadoknada željeza preporučuje se u simptomatskih bolesnika sa zatajenjem srca s reduciranom i minimalno reduciranom ejekcijskom frakcijom (HFrEF, HFmrEF) u svrhu ublažavanja simptoma zatajenja srca i poboljšanja kvalitete života (Stupanj preporuke I, Razina dokaza A).

8. Preporučuje se razmotriti intravensku nadoknadu željeza primjenom željezo karboksimaltoze ili željezo derisomaltoze u simptomatskih bolesnika s HFrEF i HFmrEF te deficijencijom željeza, u svrhu smanjenja rizika za hospitalizaciju zbog zatajenja srca (Stupanj preporuke IIa, Razina dokaza A).

Izvor:

Theresa A McDonagh, i suradnici, 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC, European Heart Journal, 2023; ehad195, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad195

150 views1 comment

1 Comment


Hvala na odličnim člancima

Like
bottom of page