top of page
Search

Vitamin D za prevenciju bolesti: nove smjernice za kliničku praksu

Updated: Jun 25


Vitamin D je ključan za regulaciju koštanog i mineralnog homeostatskog sustava. Općenito uzimanje vitamina D nije potrebno u slučaju adekvatne ekspozicije suncu. No, zbog sezonskih varijacija u ekspoziciji UV-B zračenju te smanjene izloženosti suncu uslijed nošenja odjeće te ograničenog vremena provedenog na otvorenom, opća populacija je sve više ovisna o unosu vitamina D iz prirodnih izvora, hrane obogaćene vitaminom D te suplemenata koji sadrže vitamin D. Većina multivitaminskih suplemenata sadrži 800-1000 IU (20-25 mcg) vitamina D. Vitamin D je široko dostupan bez recepta.

Bilo da se unosi hranom ili se sintetizira u koži, vitamin D se u jetri konvertira u 25-hidroksivitaminin D (25[OH]D), čija koncentracija najtočnije održava status vitamina D.

Epidemiološka istraživanja su pokazala povezanost koncentracije vitamina D (25-hidroksivitamina D, 25[OH]D) i mnogih uobičajenih stanja ili bolesti, uključujući muskuloskeletne, metaboličke, kardiovaskularne, maligne, autoimune i infektivne bolesti. Unatoč tome, uzročno-posljedična veza između niskih razina vitamina D i mnogih poremećaja nije jasno utvrđena. No, u kliničkoj praksi vidimo često uzimanje vitamina D za prevenciju različitih bolesti te učestalo testiranje razina 25[OH]D u općoj populaciji.

Nove smjernice za kliničku praksu

Ovog lipnja je multidisciplinarni panel međunarodnih stručnjaka u časopisu The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism objavio smjernice za kliničku praksu za testiranje i primjenu vitamina D u prevenciji bolesti u općoj, zdravoj populaciji. Ove smjernice se ne odnose na osobe s podležećim bolestima ili stanjima u kojima je indicirana primjena vitamina D, niti na osobe s visokim rizikom za osteoporotične frakture kostiju.

Glavni cilj je bio razviti kliničke smjernice za uporabu vitamina D (kolekalciferola [vitamin D3] ili ergokalciferola [vitamin D2]) u preventivne svrhe kod osoba bez utvrđenih indikacija za liječenje vitaminom D ili testiranje razina 25(OH)D.

Panel stručnjaka iz različitih područja medicine identificirao je klinički relevantna pitanja vezana uz uporabu vitamina D i testiranje razina 25(OH)D radi smanjenja rizika od bolesti. Smjernice su razvijene koristeći GRADE metodologiju (engl. Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation).

Panel je preporuke donio u prvom redu na temelju rezultata randomiziranih placebom kontroliranih kliničkih ispitivanja u općoj populaciji (bez utvrđenih indikacija za primjenu vitamina D ili testiranje razina 25[OH]D), procjenjujući učinak empirijske primjene vitamina D tijekom životnog ciklusa, kao i u specifičnim stanjima, poput trudnoće i preddijabetesa.

Empirijska primjena vitamina D definirana je kao primjena koja je veća od preporučenih dnevnih doza vitamina D (600 IU, 15 mcg) te je započeta bez testiranja razina 25[OH]D.

Ograničenja ovih preporuka uključuju nedostatke u dizajnu kontroliranih randomiziranih kliničkih studija uključujući korištenje različitih doza vitamina D, primjenu vitamina D putem izlaganja suncu ili dozvoljene suplementacije u kontrolnim skupinama, neutvrđivanja kvalificirajuće razine vitamina D za suplementaciju, nedovoljno trajanje studije za kvantifikaciju koristi nadoknade vitaminom D (bolesti duge latencije poput malignih i kardiovaskularnih bolesti), odabira populacije u ispitivanju te čestu istovremenu primjenu kalcija uz vitamin D.

Kako su studije prevencije bolesti nadoknadom vitamina D provođene u populaciji odraslih zdravih osoba, preporuke iz smjernica odnose se na općenito zdrave osobe bez utvrđenih indikacija za testiranje na razine vitamina 25[OH]D ili njegovu nadoknadu.

Rezultati i preporuke

Ne postoje klinička ispitivanja koja bi podržala rutinsko testiranje razina 25[OH]D u općoj populaciji te panel ne preporučuje rutinsko testiranje.

Panel je predložio empirijsku suplementaciju vitaminom D za sljedeće skupine:

  • Djeca i adolescenti (1-18 godina): Suplementacija vitamina D radi prevencije nutritivnog rahitisa i potencijalnog smanjenja rizika od respiratornih infekcija (uvjetna preporuka, niska razina dokaza).

  • Osobe starije od 75 godina: Suplementacija vitamina D zbog potencijala za smanjenje rizika od smrtnosti (uvjetna preporuka, srednja razina dokaza).

  • Trudnice: Suplementacija vitamina D zbog potencijala za smanjenje rizika od preeklampsije, intrauterine smrtnosti, prijevremenog poroda, male porođajne težine za gestacijsku dob i neonatalne smrtnosti (uvjetna prepourka, niska razina dokaza).

  • Osobe s visokim rizikom od predijabetesa: Suplementacija vitamina D zbog potencijala za smanjenje progresije u dijabetes (uvjetna preporuka, srednja razina dokaza).

U preporučenim populacijskim grupama je empirijska primjena vitamina D prihvatljiva te nema negativne učinke na zdravlje.

Za odrasle osobe mlađe od 50 godina bez specifičnih indikacija, panel ne preporučuje rutinsko testiranje niti suplementaciju vitaminom D (uvjetna preporuka, vrlo niska razina dokaza).

Za odrasle osobe u dobi od 50-74 godine bez specifičnih indikacija, panel ne preporučuje rutinsko testiranje (uvjetna preporuka, vrlo niska razina dokaza) niti suplementaciju vitaminom D (uvjetna preporuka, srednja razina dokaza).

Optimalne doze i testiranje

Optimalne doze za empirijsku nadoknadu vitaminom D nisu jasno utvrđene zbog varijacija u dozama korištenim u kliničkim ispitivanjima. Panel također ne preporučuje rutinsko testiranje razina 25(OH)D u općoj populaciji, uključujući one s prekomjernom težinom ili tamnijom puti, jer nije pronađen jasan dokaz koji definira optimalne ciljne razine 25(OH)D potrebne za prevenciju bolesti. U indiciranoj empirijskoj primjeni panel smatra da svakodnevna nadoknada manjim dozama ima prednost pred intermitentnom nadoknadom većim dozama.

Panel za razvoj smjernica nije pronašao kliničke dokaze koji bi podržali uspostavljanje specifičnih pragova 25(OH)D povezanih s ishodima u ispitivanim populacijama. Stoga Endokrinološko društvo više ne podržava ciljnu razinu 25(OH)D od 30 ng/mL (75 nmol/L) predloženu u prethodnim smjernicama. Također, Endokrinološko društvo više ne preporučuje specifične razine 25(OH)D za definiranje adekvatnih razina, insuficijencije ili deficijencije vitamina D. Trenutne smjernice ne preporučuju rutinsko testiranje razina 25(OH)D (u nedostatku jasno utvrđenih indikacija), uključujući odrasle i djecu s pretilošću, osobe s tamnijom puti te trudnice. Ovo predstavlja promjenu u odnosu na smjernice iz 2011. godine.

Ključne preporuke

  •     Djeca i adolescenti (1-18 godina): Preporučuje se empirijska suplementacija vitaminom D za prevenciju nutritivnog rahitisa i smanjenje rizika od respiratornih infekcija.

  •     Odrasli mlađi od 50 godina: Ne preporučuje se empirijska suplementacija vitaminom D niti rutinsko testiranje razina 25(OH)D.

  •     Odrasli od 50 do 74 godine: Ne preporučuje se rutinska suplementacija vitaminom D niti rutinsko testiranje razina 25(OH)D.

  •     Odrasli stariji od 75 godina: Preporučuje se empirijska suplementacija vitaminom D zbog potencijala za smanjenje rizika od smrtnosti. Preporučuje se dnevna, niskodozna suplementacija.

  •     Trudnice: Preporučuje se empirijska suplementacija vitaminom D radi smanjenja rizika od preeklampsije, intrauterine smrtnosti, prijevremenog poroda, male porođajne težine za gestacijsku dob i neonatalne smrtnosti. Ne preporučuje se rutinsko testiranje razina 25(OH)D.

  • Osobe s visokim rizikom od preddijabetesa: Preporučuje se empirijska suplementacija vitaminom D uz modifikaciju životnog stila radi smanjenja rizika od progresije u dijabetes.

Zaključak

Ove smjernice su razvijene uzimajući u obzir troškove, prihvatljivost, izvedivost i utjecaj na zdravstvenu ravnopravnost.

Preporuke su zasnovane na trenutnim dokazima koji sugeriraju da empirijska suplementacija vitaminom D može biti korisna za djecu i adolescente, starije osobe, trudnice i osobe s visokim rizikom od predijabetesa. Zbog nedostatka dokaza iz kliničkih ispitivanja, panel ne preporučuje rutinsko testiranje razina 25(OH)D. Daljnja istraživanja su potrebna kako bi se utvrdile optimalne razine 25(OH)D za specifične zdravstvene koristi.


Izvor:

1. Demay MB, i sur. Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2024 Jun 3:dgae290. doi: 10.1210/clinem/dgae290.

2. Endocrine Society. Dostupno na: https://www.endocrine.org/

109 views0 comments

Comments


bottom of page