top of page

O časopisu

POVIJEST ČASOPISA

Časopis Pharmaca je službeno glasilo Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskog liječničkog zbora. Počela je izlaziti davne 1963. godine kao kao 4. glasilo o farmakoterapiji u ovom dijelu svijeta. Prvi glavni urednik bio je dr Savo Zlatić, koji je prepoznao važnost lijekova u medicini, njihov golemi utjecaj kako na zdravlje pojedinaca i društva, tako i ekonomski teret koji donosi potrošnju. Na tim osnovama bio je jedan od utemeljitelja i vječni promotor kliničke farmakologije. Davnih 80-ih godina, glavni urednik postaje profesor Božidar Vrhovac koji je kliničku farmakologiju razvijao na cijelom području bivše države, povezao Hrvatsku sa svijetom, bio jedan od utemeljitelja Međunarodnog društva biltena o lijekovima (International Society of Drug Bulletins) čiji su članovi bili Pharmaca i Bilten o lijekovima KBC Zagreb. Od samih početaka časopis su uređivali klinički farmakolozi Zavoda za kliničku farmakologiju KBC Zagreb. 

Važno je istaći kako je temeljni zahtjev za članstvo u društvu bila urednička i financijska neovisnost (osobito od farmaceutske industrije) te kvaliteta objavljenih članaka u smislu objektivnosti i racionalnosti.

Pharmaca je donosila vijesti o novoregistriranim lijekovima u svijetu i Hrvatskoj i komentirala njihovu vrijednost, odnosno doprinos materiji mediki, objavljivala novosti s područja lijekova, bavila se nuspojavama novih i starih lijekova, pratila sve kongrese s područja lijekova i poticala članove na sudjelovanje na njima.

Od 2008. godine, glavna urednica je dr Ksenija Makar-Aušperger, a Pharmaca nastavlja istu uređivačku "politiku" i ugošćuje brojne autore s područja medicine, objavljuje novosti s područja lijekova, zauzima se za racionalnu farmakoterapiju i objektivne informacije.

Zbog objektivnih razloga, prestaje izlaziti 2011. godine, no od 2020. godine uspije se pokrenuti ponovno izlaženje. Novi urednički odbor, nove ideje, nova snaga i entuzijazam, ali uvijek isti cilj. Promocija razumne primjene lijekova i medicine temeljene na dokazima.

IZLAŽENJE ČASOPISA

Časopis izlazi u 4 izdanja godišnje. 

Ponovno pokretanje časopisa ostvareno je uz potporu stručnog magazina

PUBLICISTIČKA ETIKA

Etički kodeks časopisa Pharmaca sastavljen je u skladu sa smjernicama Odbora publicističke etike (COPE- Committee on Publication Ethics) i Vijeća znanstvenih urednika (CSE- Council of Science Editors).

U svom radu uredništvo se pridržava preporuka Međunarodnog odbora urednika medicinskih časopisa (ICMJE- International Committee of Medical Journal Editors) i Svjetska udruge medicinskih urednika (WAME- World Association of Medical Editors).

 

Etički kodeks uredništva Pharmaca

 

Code of Ethics of the Pharmaca Editorial Board

INDEKSIRANOST

U tijeku je postupak ponovnog indeksiranja časopisa u bibliografskoj bazi Scopus.

ISDB

Časopis Pharmaca je član Međunarodnog društva biltena i časopisa o lijekovima (International Society of Drug Bulletins, ISDB). ISDB  je svjetska mreža biltena i časopisa o lijekovima koja je financijski i intelektualno neovisna o farmaceutskoj industriji. Osnovano je 1986. godine uz potporu regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu.

Društvo je osnovano kako bi se ujedinile snage u rješavanju specifičnih problema u uređivanju i izdavanju časopisa neovisnih o farmaceutskoj industriji.

Cilj je Društva ohrabrivati i pomoći u razvoju neovisnih biltena i časopisa u svim zemljama te pomoć u umrežavanju i međusobnoj suradnji.

Glavni prioriteti ISDB-a su:

- pomoći neovisnim biltenima i časopisima dostizanje najviših profesionalnih standarda

- umrežavanje i međusobna suradnja neovisnih biltena i časopisa

- poboljšati komunikaciju neovisnih izvora informacija sa zdravstvenim djelatnicima i regulatornim tijelima

Više o ISDB možete doznati na poveznici:

bottom of page