top of page
Search

Je li metformin siguran u trudnoći?

Updated: Feb 18, 2023


Žene najčešće uzimaju metformin radi dijabetesa ili zbog sindroma policističnih jajnika. Metformin prelazi placentu te dostiže plazmatske koncentracije u plodu usporedive s onima u majke. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na štetne učinke za vrijeme trudnoće, embrionalnog ili fetalnog razvoja, poroda i na razvoj nakon poroda.

U 2022. godini je na temelju rezultata studije CLUE dizajnirane i sponzorirane od farmaceutske tvrtke Merck te dostupnih drugih podataka o sigurnosti, došlo do izmjene Sažetka opisa svojstava lijeka za metformin u kojem je dodan navod da se može razmotriti primjena metformina u trudnoći, kao monoterapije ili u kombinaciji s inzulinom.

Dostupni podatci o sigurnosti metformina u trudnoći

Podatci o učincima metformina na trudnoću i i ishode trudnoće još uvijek su ograničeni.

Najnovije podatke o sigurnosti metformina u trudnoći dala je kohortna studija provedena u Finskoj čiji su rezultati objavljeni u 2022. godini (studija CLUE). Studija je u razdoblju od 2004–2016 pratila ishode trudnoća u žena koje su bile eksponirane samo metforminu (n=3967), samo inzulinu (n=5273) i kombinaciji metformina i inzulina (n=889). Primarni ishodi bili su pretilost djeteta, hipoglikemija, hiperglikemija, dijabetes, hipertenzija, sindrom policističnih ovarija i poremećaji razvoja (motorički, socijalni). Rezultati studije nisu našli povišen rizik uz ekspoziciju metforminu (samom ili u kombinaciji s inzulinom), u odnosu na primjenu samo inzulina. Povišen rizik male porođajne težine (sekundarni ishod) uz metformin u odnosu na inzulin sugerira potrebu opreza u trudnoćama s rizikom za fetalnu pothranjenost.

Meta- analiza studija objavljenih do 2014.godine nije pronašla povišen rizik za malformacije u djece oko 1000 žena eksponiranih metforminu u 1. trimestru trudnoće.

Kohortna studija predstavljena kao kongresni sažetak 2021. godine koja je uključila oko 3000 trudnoća s ekspozicijom metforminu, nije našla povišenog rizika za kongenitalne malformacije nakon primjene metformina u trudnoći. Druga kohortna studija koja je uključila 392 trudnoće eksponirane metforminu tijekom 1 trimestra, našla je veći rizik za kongenitalne malformacije u žena eksponiranih metforminu (5.1% uz ekspoziciju prema 2.1% u kontrolnoj skupini), no autori su ovu razliku objasnili povećanjem intrinzičkog rizika zbog dijabetesa.

Od dvije objavljene, u jednoj studiji slučajeva s kontrolama nađena je moguća povezanost između primjene metformina u 1. trimestru i povišenog rizika kongenitalnih malformacija (kardijalnih, pulmonalnih), a u drugoj gdje je metformin primijenjivan u liječenju neplodnosti, nađen je povišen rizik za atrijski septalni defekt i defekte udova.

Kontradiktorni rezultati studija mogu se pripisati različitim indikacijama primjene, dizajnu istraživanja te općenito ne podupiru jasno zaključke o potencijalnim rizicima.

Što to znači za kliničku praksu?

Dostupni podatci iz praćenja ishoda trudnoće žena koje su uzimale metformin tijekom trudnoće ne sugeriraju značajan rizik malformacija kod primjene metformina u 1. trimestru trudnoće, no istodobno ne isključuju mogućnost rijetke pojave malformacija. Potrebni su podatci iz dugotrajnijih praćenja ishoda trudnoća u svrhu bolje procjene dugoročnog rizika primjene metformina u ranoj trudnoći. Ukoliko trudnica zahtijeva liječenje povišenih razina glukoze, prva linija ostaje inzulin budući da inzulin ne prelazi placentu. Ako se razmatra primjena metformina, važno je informirati trudnicu o njegovim prednostima, no i još uvijek prisutnim nepoznanicama vezanim uz potencijalne rizike.

Više pročitajte u sljedećem broju Pharmaca.


Literatura:

1. Prescrire Redaction. Metformin during pregnancy: possible risk of malformations. Rev Prescrire 2023; 23: 46-8.

2. Panchaud A, Rousson V, Vial T, i sur. Pregnancy outcomes in women on metformin for diabetes or other indications among those seeking teratology information services. Br J Clin 2018; Pharmacol 2018; 84: 568–78.

3. Brand KMG, Saarelainen L, Sonajalg J, i sur. Metformin in pregnancy and risk of adverse long-term outcomes: a register-based cohort study. BMJ Open Diabetes Research and Care 2022;10:e002363.

4. Nguyen L, Chan SY, Teo AKK. Metformin from mother to unborn child - Are there unwarranted effects? EBioMedicine 2018; 35: 394-404.

146 views0 comments

Comments


bottom of page