top of page
Search

POSTUPAK KOD ASIMPTOMATSKE BAKTERIURIJE

Updated: Oct 11Uvod

Asimptomatska bakteriurija (AB) predstavlja izolaciju bakterija u adekvatno prikupljenom uzorku urina u bolesnika bez znakova infekcije mokraćnih puteva (dalje u tekstu UTI od engl. Urinary Tract Infection).

Asimptomatska bakteriurija je česta, ali najveći dio bolesnika nema nikakvih posljedica same bakteriurije kao ni koristi primjene antibiotika u svrhu liječenja, odnosno eradikacije uzročnika. Osim vrlo malo iznimaka nema potreba niti za probirom bolesnika na asimptomatsku bakteriuriju koji se preporučuje i radi u trudnica, u bolesnika koji idu na urološki zahvat u kojem se očekuje krvarenje iz sluznica te u bolesnika u kojih se planira izvođenje transplantacije bubrega.

Want to read more?

Subscribe to www.e-pharmaca.com to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
149 views0 comments
bottom of page