top of page
Search

Trebaju li se bolesnici na imunoterapiji cijepiti protiv gripe?

Imunoterapija je pokazala odlične rezultate u liječenju mnogih malignih bolesti. Inhibitori imunosnih nadzornih točaka (engl. checkpoint inhibitors) povećavaju endogenu protutumorsku aktivnost blokirajući komponente imunološkog sustava, uključujući s citotoksičnim T limfocitima povezan antigen 4 (CTLA-4, od engl. cytotoxic T lympocyte-associated antigen 4), protein-1 programirane stanične smrti (PD-1, od engl. programmed cell death protein-1) i ligand 1 programirane stanične smrti (PD-L1, od engl. programmed cell death ligand 1), koje služe kao "kočnice" imunološkog sustava koja sprječavaju njegovu prekomjernu aktivnost koja bi dovela do imunopatoloških i autoimunih poremećaja. Povećanje endogene imunološke aktivnosti uz imunoterapiju može dovesti do imunoloških nuspojava koje se manifestiraju najčešće na gastrointestinalnom i endokrinom sustavu, koži i jetri, no mogu zahvatiti i središnji živčani, kardiovaskularni, respiratorni, mišićni i hematološki sustav.

Općenito se cijepljenje protiv gripe preporučuje bolesnicima s malignim bolestima zbog njihove povećane osjetljivosti u slučaju obolijevanja od gripe (influence). Smrtnost od gripe u bolesnika s malignom bolešću je procijenjena na oko 10%. Klinička ispitivanja utvrdila su sigurnost cjepiva protiv gripe u bolesnika na citotoksičnoj terapiji. Manje je poznata sigurnost cjepiva protiv gripe u bolesnika na imunoterapiji, a teoretski postoji zabrinutost da bi cijepljenje moglo povećati aktivnost imunološkog sustava i povećati rizik za imunološke nuspojave.

Prema jednoj retrospektivnoj studiji koja je uključila 300 bolesnika, iako cjepivo protiv gripe može biti manje učinkovito u bolesnika na imunoterapiji s uznapredovalom malignom bolešću, čini se da cjepivo nema utjecaja na učinkovitost imunoterapije (1). Studija koja je donijela nedoumice vezane uz sigurnost cijepljenja protiv gripe u bolesnika na imunoterapiji jest studija Laubli i suradnika iz Švicarske. Ova studija je uključila 23 bolesnika na imunoterapiji i 11 bolesnika koji su bili kontrolna skupina (bolesnici koji nemaju malignu bolest) koji su bili cijepljeni protiv gripe te je zabilježila iznenađujuće visok udio imunoloških nuspojava (52.2%) u cijepljenih bolesnika na imunoterapiji (2). Dodatno, u 6/23 bolesnika zabilježene su teške imunološke nuspojave (stupanj 3 ili 4), što je učestalost veća od očekivane učestalosti imunoloških nuspojava uz imunoterapiju. No, niz drugih studija to nisu potvrdile ove rezultate. Studija Chonga i suradnika nije potvrdila veći rizik imunoloških nuspojava uz cijepljenje protiv gripe u bolesnika na imunoterapiji (3). U ovoj studiji su autori retrospektivno analizirali bolesnike koji su unutar 65 dana od aplikacije imunoterapije cijepljeni protiv gripe tijekom 3 sezone gripe (2014(2015, 2015/2016, 2016/2017) te su bilježili nove nuspojave koje su se pojavile nakon cijepljenja. Od 370 bolesnika uključenih u analizu, 20% je imalo imunološke nuspojave bilo kojeg stupnja. Učestalost nuspojava stupnja 3 ili 4 bila je 8%. Učestalost teških nuspojava bila je najniža u bolesnika na anti-PD1 lijekovima. Nadalje, jedna kohortna studija koja je uključila 127 bolesnika s rakom pluća na nivolumabu od kojih je 42 primilo cjepivo protiv gripe a 85 nije (kontrolna skupina), također nije zabilježila povećanu učestalost imunoloških nuspojava nakon cijepljenja protiv gripe (26% nasuprot 22%) tijekom medijana od 118 dana praćenja (4). Retrospektivna studija Falling i suradnika uključila je 162 bolesnika s malignom bolešću od kojih je 70 bolesnika cijepljeno bar jedanput u razdoblju 2014- 2017. Grupa bolesnika koji su cijepljeni imala je manju incidenciju imunoloških nuspojava bilo kojeg stupnja u odnosu na bolesnike koji nisu cijepljeni (25.7% nasuprot 40.2%) (5). Nedavno objavljeni rezultati opservacijske studije koja je uključila 30 bolesnika provedene tijekom sezone gripe 2018/2019 sugeriraju da je cijepljenje protiv gripe u bolesnika na imunoterapiji sigurno i učinkovito (6). Studija je zabilježila serokonverziju u gotovo 2/3 bolesnika, niti jedan bolesnik nije obolio od gripe u razdoblju od 6 mjeseci promatranja. U tom razdoblju nije zabilježena niti jedna nuspojava stupnja 4-5, a 15 bolesnika (50%) razvilo je imunološke nuspojave stupnja 1-3.

Većina dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja govori u prilog sigurnosti i učinkovitosti cijepljenja protiv gripe u bolesnika na imunoterapiji. Zbog ograničenih podataka, većina stručnjaka smatra da se cijepljenju protiv gripe u bolesnika na imunoterapiji treba pristupiti individualno, pažljivo procjenjujući koristi u odnosu na rizike cijepljenja ali i loših ishoda u slučaju obolijevanja od gripe.


Zaključci na temelju dostupnih podataka su:

  • Cijepljenje protiv gripe se preporučuje u svih bolesnika s malignom bolešću, posebno onih u aktivnom liječenju zbog većeg rizika za komplikacije gripe i smrt. Sigurnost i učinkovitost cjepiva protiv gripe dokazana je u bolesnika na citotoksičnoj terapiji.

  • Limitirani podatci o sigurnosti cjepiva za gripu u bolesnika s malignom bolešću koji se liječe imunoterapijom izazivaju nedoumice kod kliničara.

  • Novi podaci iz kliničkih ispitivanja sugeriraju da cijepljenje protiv gripe ne povećava rizik za imunološke nuspojava u bolesnika koji se liječe imunoterapijom. Ovi rezultati trebaju se potvrditi u većim i prospektivnim kliničkim studijama. Do tada se preporučuje individualni pristup u procjeni koristi i rizika.

LITEERATURA: 1. Bersanelli M, Giannarelli D, Castrignanò P, et al. INfluenza Vaccine Indication During therapy with Immune checkpoint inhibitors: a transversal challenge. The INVIDIa study. Immunotherapy. 2018 Oct;10(14):1229-1239. 2. Läubli H, Balmelli C, Kaufmann L, et al. Influenza vaccination of cancer patients during PD-1 blockade induces serological protection but may raise the risk for immune-related adverse events.J Immunother Cancer. 2018;6(1):40. 3. Chong CR, Park VJ, Cohen B, et al. Safety of inactivated influenza vaccine in cancer patients receiving immune checkpoint inhibitors. Clin Infect Dis. 2020 Jan 2;70(2):193-199. doi: 10.1093/cid/ciz202. 4. Wijn DH, Groeneveld GH, Vollaard AM, et al.Influenza vaccination in patients with lung cancer receiving anti-programmed death receptor 1 immunotherapy does not induce immune-related adverse events. Eur J Cancer. 2018 Nov;104:182-187. Falling JJ, Ho TP, Yadav S, et al. Safety of Influenza Vaccine in Patients with cancer receiving pembrolizumab JCO Oncology Practice2020;16:7:573-580.6. Bayle A, Khettab M, Lucibello F,et al. Immunogenicity and safety of influenza vaccination in cancer patients receiving checkpoint inhibitors targeting PD-1 and PD-L1. Annals of Oncology; Published online 14 March 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.290


54 views0 comments
bottom of page