top of page
Search

Još jednom o generičkim lijekovima


Uvod

Unatoč brojnim pozitivnim dokazima o kvaliteti i istovrijednosti generičkih lijekova u odnosu na originalne kao i jasnih stavova stručnih društava o njihovoj primjeni, u praksi se i dalje (ili ponovno?) javljaju nedoumice brojnih bolesnika, nažalost i zdravstvenih djelatnika o ispravnosti generičkih lijekova.

Razmišljanja i stavovi temelje se na nepovjerenju u generičke lijekove, odnosno nepovjerenju u njihovu učinkovitost i sigurnost. Stoga je važno još jednom prikazati generičke lijekove, njihove temeljne karakteristike i važnost primjene.

Što je originalni lijek, a što generički lijek?

Originalni lijek je izvorno proizvedeni lijek koji je prošao dugačak put od pronalska (sinteze) i kemijskih analiza i preko pretkliničkih istraživanja (staničnih i na životinjama) do kliničkih istraživanja na ljudima te procesa odobrenja i stavljanja na tržište. Taj put je zahtjevan duljinom (vremenom) i velikim financijskim troškovima.

Upravo zbog velikih troškova nastanka lijeka, daljnja prodaja i potrošnja odobrenog lijeka također predstavlja financijsko opterećnje pojedinaca (bolesnika) i zdravstvenih sustava.

Zbog svega toga se unazad 60-ak godina proizvode generički lijekovi koji mogu doprinjeti značajnom sniženju navedenih troškova.

Generički lijek je farmaceutski proizvod koji se može staviti na tržište tek nakon isteka patenta originalnog lijeka i smatra se zamjenjivim s originalnim lijekom. On sadrži istu djelatnu (aktivnu) tvar, a jednak je originalnom lijeku i prema dozaži, sigurnosti primjene, učinkovitosti, jačini, stabilnosti i kvaliteti proizvodnje kao (što je važno za naglasiti) i načinu uzimanja. Generički lijek djeluje na isti način kao i originalni lijek pa "nosi" i iste rizike i istu korist kao i izvorni lijek!

Proizvodnja generičkog lijeka i njegovo stavljanje na tržište ne zahtijeva dugotrajna i skupa pretklinička i klinička ispitivanja koja se zahtijevaju za originalni lijek što omogućuje značajno sniženje cijene. No treba istaći da se u procesu prihvaćanja/ odobrenja generičkog lijeka poštuju iznimno stroga pravila kako bi generički lijekovi bili istovjetni originalnim lijekovima. Nacionalna regulatorna tijela često provode inspekcije cijele proizvodnje kako bi se osigurala Dobra proizvođačka praksa (GMP, od engl. Good Manufacturing Practice). Nadalje prati se "lanac" nabave od nabave aktivne tvari do samog proizvoda kako bi proizvod/generički lijek bio siguran i kvalitetan.

Od proizvođača generičkih lijekova se zahtijeva jasna potvrda da generički lijek može zamijeniti originalni lijek, a temelji toga (već nekoliko puta nabrojeni) su:

  • aktivna (djelatna) tvar jednaka u oba lijeka uz istu čistoću tvari

  • ista jačina, ista indikacija za primjenu, isti farmaceutski oblik (/tableta ili injekcija), isti put primjene (parenteralan, oralan ili topikalni),

  • inaktivne, pomoćne tvari u generičkom lijeku mogu se razlikovati u odnosu na originalni lijek ali razlike moraju biti prihvatljive

  • za proizvodnju generičkog lijeka moraju se poštivati isti striktni standardi proizvodnje kao i za originalni llijek

Poštujući navedene principe, dva lijeka, originalni i generički postaju terapijski ekvivalenti, ali uz dva klinička uvjeta: da su farmaceutski ekvivalentni (gore navedeno) i da su bioekvivalentni.

Što je bioekvivalencija?

Bioekvivalencija je farmakokinetički pojam koji se koristi za procjenu očekivane biološke ekvivalencije in vivo dvaju pripravaka lijeka (originalnog i generičke kopije).

Dva lijeka se smatraju bioekvivalentnima kada su njihove koncentracije aktivne tvari u plazmi dovoljno slične da bi se očekivao isti klinički učinak. U standardnim pokusima bioekvivalencije ispitivani lijekovi se primjenjuju u zdravih dobrovoljaca, najčešće križno, kroz dvije primjene. Potom se uspoređujuću vršne plazmatske koncentracije (Cmax), vrijeme do postizanja maksimalne koncentracije (Tmax) i apsorpcije (površina ispod krivulje, ili AUC, od engl. Area Under the Curve) lijeka, a bioekvivalencija je određena s površinom ispod krivulje i maksimalnom koncentracijom lijeka (Slika 1).


Slika 1. Bioekvivalencija lijekova A (originalni lijek) i B (generički lijek).

Generički lijek je bioekvivalentan originalnom lijeku ukoliko je uz 90% -tni interval pouzdanosti srednja AUC i relativna srednja Cmax između 80 i 125%. Taj se standard, uostalom, poštuje i kod testiranja bioekvivalencije originalnog lijeka s bilo kojim promjenama u samom lijeku!!

Ukoliko je dokazana bioekvivalentnost generičkog i originalnog lijeka, lijekovi se mogu supstituirati.

No potrebno je osvrnuti se na činjenicu da lijekovi, osim djelatne tvari, sadrže i niz pomoćnih tvari koje ne utječu na učinkovitost lijeka, ali, iako rijetko, mogu dovesti do razvojanuspojava. Te pomoćne tvari mogu biti različita otapala, vezači, punila, surkaktanti, lubrikanti, omotači i dr. Iako inaktivne, pomoćne tvari mogu utjecati na podnošenje lijeka pa postoji rizik za alergijske reakcije ili nepodnošenje specifične tvari kao npr. laktoze. U bolesnika u kojih se posumnja da neka od pomoćnih tvari dovodi do alergije ili nepodnošenja (a bolesnik podnosi drugi lijek s istom aktivnom tvari!) treba prekontrolirati listu pomoćnih tvari u uputi uz lijek kako bi se i u drugih lijekova izbjegavalo iste pomoćne tvari.

Na kraju još jednom treba istaknuti da su generički lijekovi značajnije jeftiniji u odnosu na originalni lijek zbog neprovođenja skupih i dugotrajnih pretkliničkih i kliničkih ispitivanja. Zbog toga su moguća i značajne uštede u zdravstvu koje se danas i bilježe u svim zdravstvenim sustavima u svijetu!

Zaključak

Zdravstveni djelatnici moraju znati da propisivanjem generičkih lijekova propisuju jednako kvalitetan, učinkovit, siguran i po svemu istovjetan lijek u usporedbi s originalnim lijekom. Niža cijena generičkog lijeka uvjetovana je samo neprovođenjem nepotrebnih pretkliničkih i kliničkih ispitivanja i ne znači slabiju kvalitetu proizvoda. Sredstva ušteđena propisivanjem generičkog lijeka mogu se u zdravstvu rasporediti na druge potrebne postupke.

Stoga je financijski neodgovorno propisivati skuplji originalni lijek ukoliko imamo jednako kvalitetan generički lijek.

Prilagođeno iz:


187 views0 comments

Comments


bottom of page