top of page
Search

Anafilaksije i druge alergijske reakcije na primjenu prve doze Pfizer-BioNTech COVID-19 cjepiva


Kako se još uvijek u medijima, ali i među zdravstvenim djelatnicima mnogo govori i piše o alergijskim reakcijama na cjepivo protiv COVID-19, odlučili smo prenijeti najnoviji izvještaj koji je objavio Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Sjedinjenih Američkih Država, a objavio u časopisu JAMA (virtualno 21. 1.2021.) (1). Izvještaj se odnosi na alergijske reakcije koje su javile nakon primjene samo Pfizer-BioNTech cjepiva protiv COVID-19 jer obuhvaća razdoblje od 14.12.2020. - 23.12.2020. kada na američkom tržištu nije bilo drugih cjepiva (Moderna COVID-19 cjepivo na tržište je stiglo naknadno). Izvještaji i sumnje na alergijske reakcije skupljale su se preko nacionalnog sustava za izvještavanje i spontano prikupljanje nuspojava cjepiva (VAERS, od engl Vaccine Adverse Event Reporting System), a liječnici u CDC su ocijenjivali izvještaje te ih klasificirali kao anafilaksije ili ne-anafilaksije. Nealergijske rekacije kao (najčešće!) vazovagalne sinkope ili one povezane sa strahom su bile isključene. Anafilaksije i ne- anafilaksijske reakcije koje su javile nakon 24 sata od primjene cjepiva također nisu bile uključene u izvještaj jer ih teško klasificirati u alergijske reakcije s odgođenim nastupom.

U članku se navodi da je u navedenom razdoblju 1 893 360 pacijenata dobilo 1. dozu cjepiva, a ukupno se utvrdila 21 reakcija na cjepivo. Procijenjena stopa reakcija iznosila je 11,1 slučaj na milijun primijenjenih doza.

Četiri su bolesnika bila hospitalizirana, a 17 je liječeno u hitnoj službi. Nije bilo izvještaja o smrtnom ishodu.

Medijan vremena u kojem su se javili simptomi alergijske reakcije iznosio je 13 minuta (2-150 minuta). U petnaest bolesnika (71 %) se reakcija javila unutra 15 minuta, a u 18 bolesnika (86 %) unutar 30 minuta. Najčešći simptomi su bili urtikarija, angioedem, osip i osjećaj otežanog gutanja. Od ukupnog broja bolesnika, u njih 17 postojala je u anamnezi dokumentirana alergijska reakcija (uključujuči na lijek, hranu, ubode insekta, a u dvoje se navodila alergijska reakcija na cjepivo protiv rabijesa i H1N1.)

Zbog iznimno važnosti cijepljenja u borbi protiv COVID-19; CDC je izdao smjernice za provođenje cijepljenja kao i postupak kod razvoja anafilaktičke reakcije. Smjernice uključuju pripremu antialergijskih lijekova u centrima cijepljenja, osobito dovoljan broj adrenalina u pripremljenim ampulama ili autoinjektorima, postupak probira bolesnika s kontraindikacijama za cijepljenje ili onih u kojih je potreban pažljivi nadzor, osiguranje dovoljno vremena za praćenje bolesnika nakon primjene cjepiva od najmanje 15 minuta (30 minuta u onih s anamnezama o alergijskim reakcijama), rano uočavanje simptoma reakcije te u svim slučajevima sumnje anafilaksije, intramuskularna primjena adrenalina. Istaknimo, s obzirom da se radi o akutnoj, po život ozbiljnoj reakciji, nema kontraindikacija za primjenu adrenalina.

Zaključak:

Ovim ukratko prenesenim izvještajem želja nam je jasno naglasiti kako su alergijske reakcije na cjepivo iznimno rijetke, a opasnost od COVID-19 velika, osobito kod razvoja teških oblika bolesti kod kojih su i terapijske mogućnosti još uvijek ograničene. Centri u kojima se cijepi zbog potencijalnih alergijskih reakcija moraju biti spremni za promptno antialergijsko liječenje.

Literatura:

  1. Shimabukuro T, Nair N. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. JAMA. Published online January 21, 2021. doi:10.1001/jama.2021.0600

Komentar uredništva Pharmaca: Prema novijim podacima, stopa anafilaksije uz cjepivo Comirnaty (Pfizer- BioNTech) ipak je manja i iznosi oko 5.5 slučajeva na milijun primijenjenih doza cjepiva. U međuvremenu je na temelju podataka iz VAERS objavljena stopa anafilaksije za Moderna COVID-19 cjepivo koja iznosi oko 2.5 na milijun doza cjepiva (10 slučajeva anafilaksije na 4 041 396 primijenjenih doza Moderna COVID-19 cjepiva). U većini slučajeva, simptomi su se javili unutar 15 minuta od cijepljenja. Nije zabilježeno smrtnih slučajeva.

Podsjećamo, s obzirom na veliku važnost što bržeg obuhvata populacije programima cijepljenja protiv COVID-19, jedine kontraindikacije za cijepljenje su: anafilaksija na prvu dozu cjepiva te poznata anafilaksija ili druga teška alergijska reakcija na komponente cjepiva (PEG/makrogol ili polisorbat). Zdravstveni djelatnici moraju znati prepoznati simptome anafilaksije te je liječiti bez odgode; adrenalin i drugi potrebni lijekovi moraju biti spremni za uporabu. U osoba s anamnezom alergijskih reakcija preporučuje se praćenje 15 ili 30 minuta u ovisnosti o anamnezi blage ili teže alergijske reakcije na lijek, hranu ili druge alergene.

60 views0 comments

Comments


bottom of page