top of page
Search

Podsjetnik na ozbiljne interakcije imunosupresiva i Paxlovid-aPočetkom veljače ove godine je Povjerenstvo za sigurnost lijekova (PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) Europske agencije za lijekove (EMA) ponovno obavijestilo zdravstvene djelatnike o riziku od ozbiljnih i potencijalno fatalnih nuspojava ako se Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) kombinira s određenim imunosupresivnim lijekovima koji imaju uski raspon sigurnih doza.

Paxlovid je odobren za liječenje COVID-19 u odraslih bolesnika koji ne zahtijevaju terapiju kisikom, ali imaju povišeni rizik za teži oblik bolesti. Imunosupresivi koji mogu stupiti u ozbiljnu interakciju su inhibitori kalcineurina (takrolimus i ciklosporin) te mTOR (engl. mammalian target of rapamycin) inhibitori (everolimus i sirolimus). Svi se oni primjenjuju u terapiji imunosnih bolesti te u prevenciji odbacivanja transplantata nakon provedene transplantacije organa.

Navedeni lijekovi se jedino mogu primijeniti zajedno s Paxlovidom ako postoje uvjeti za pažljivo određivanje njihove koncentracije u krvi što može smanjiti rizik od interakcije koja pak potencijalno može dovesti do ozbiljne nuspojave. Liječenje bolesnika koji zahtijevaju primjenu kombinacije ovih lijekova često i zahtijeva multidisciplinirani pristup.

PRAC je ponovno pregledao sve dostupne dokaze uključujući i izvještaje o ozbiljnim nuspojavama, nekima i fatalnima, a koje su bile rezultat opisane interakcije. U više slučajeva, razine imunosupresiva su vrlo brzo nakon uvođenja Paxlovida dosegle toksične koncentracije što je rezultiralo po život ozbiljnim kliničkim stanjima.

Stoga su EMA i PRAC odlučili još jednom izravnom komunikacijom sa zdravstvenim djelatnicima upozoriti na navedeni rizik iako je on opisan i uveden u informaciju o lijeku.

Napomena:

COVID-19 nije prošlost i potreba za osiguranjem dostupnosti Paxlovida u hitnim službama je i dalje prisutna. Njegova korist se dokazala, osim u poboljšanom kliničkom ishodu bolesnika i u smanjenju smrtnih ishoda, ali i bolničkih troškova liječenja i skraćivanju boravka u bolnici. Stoga se treba redovito podsjećati na mogući povećani rizik za interakcije ovog važnog lijeka kako ne bi rizik primjene premašio korist.


Literatura:54 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page