top of page
Search

UPOZORENJE O OZBILJNIM NUSPOJAVAMA CAR-T TERAPIJEPodručje imunoterapije je revolucionariziralo liječenje malignih bolesti s razvojem novih skupina lijekova, inhibitora imunosnih kontrolnih točaka (engl. Immune checkpoint inhibitors) kao i razvojem terapije T stanicama s kimeričnim antigenskim receptorom (CAR-T, od engl. Chimeric Antigen Receptor T-cells). No, ove terapije nose i određene rizike.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) obavijestila je proizvođače odobrenih na antigen za sazrijevanje B-stanica BCMA- i CD19-usmjerenih terapija s CAR genetski modificiranim autolognim T-stanicama, da ažuriraju sigurnosne informacije svojih proizvoda kako bi uključili upozorenje o riziku za za T-stanične maligne bolesti (Black box warning).

Zahtjevi za ažurirane sigurnosne informacije - objavljeni u nizu pisama proizvođačima 19. siječnja - slijede istragu agencije o izvješćima o T-staničnim malignim bolestima, uključujući CAR-pozitivne tumore, kod pacijenata liječenih tim terapijama.

Upozorenje se odnosi na aksikabtagene ciloleucel (Yescarta, Kite); ciltakabtagen autoleucel (Carvykti, Janssen Oncology i Legend Biotech); idekabtagen vicleucel (Abecma, Bristol Myers Squibb); lisokabtagen maraleucel (Breyanzi, Bristol Myers Squibb); i tisagenlekleucel (Kymriah, Novartis). Tvrta Kite također mora ažurirati sigurnosne informacije za breksukabtagen autoleucel (Tecartus), ali ove revidirane sigurnosne informacije će navoditi da s ovom terapijom nema slučajeva prijavljenih T-staničnih malignih bolesti.

Do objave upozorenja, FDA je primila 25 izvještaja o T-staničnim malignim bolestima nakon CAR-T terapije, od kojih su neke dovele do hospitalizacije i smrtnih ishoda. Istraživanjem prijava, FDA je zaključila da postoji potreba za regulatornim djelovanjem.

FDA ipak ističe da ukupna korist terapije i dalje značajno premašuje rizik primjene. Prva CAR-T terapija bio je lijek Kymriah (tisagenlecleucel ) odobren 2017. godine, a inicijalno odobrenje je uključilo zahtjev za provođenjem studija s praćenjem sigurnosti kroz 15 godina kako bi se stekao uvid u dugoročni rizik od razvoja upravo sekundarnih malignih bolesti. Prema FDA, bolesnike koji su bili uključeni u klinička ispitivanja i koji su primili ovu terapiju treba pratiti doživotno zbog razvoja mogućih novih zloćudnih bolesti. Ako bi se maligna bolest pojavila, zdravstveni djelatnici se pozivaju kontaktirati proizvođača zbog prijave nuspojave.

Kako je navedeno, 25 pristiglih izvještaja na otprilike 27 000 bolesnika liječenih navedenom terapijom, za sada se ne čini posebno zabrinjavajućim, ali ih treba uzeti ozbiljno. Čini se, ipak, da rizik od sekundarnog raka udruženog s CAR-T terapijom neće nužno mijenjati način liječenja bolesnika u kojih je takva terapija indicirana.

Stručnjaci, istraživači i kliničari, jednoglasno stoga za sada smatraju da bolesnici ne trebaju biti više zabrinuti o rizicima CAR-T terapije nego li o rizicima bilo koje druge terapije raka. Svaka učinkovita terapija zloćudnih bolesti može imati ozbiljne nuspojave.


Literatura:

97 views0 comments

Comments


bottom of page